عسل طبیعی

گرده چیست؟
گرده چیست؟در کنار عسل و عسلک،گرده جزء (اندام مذکر گل) مهم ترین غذایی است که زنبور عسل برای زیستن  و رشد بدان نیاز دارد و انرا از روی گل های گیاهان جمع آوری و به کندو اورده و صرف تغذیه خود و لاروها می نماید. بدون گرده لاروها و زنبورها قادر به ادامه حیات نیستند. البته مواردی وجود دارند که در مواقع ضروری برای مدت کوتاهی میتوانند تا اندازه ای جانشین گرده گل شود و کمبودش را نسبتا جبران نماید ولی این جانشینی برای همیشه و حتی مدت نسبتا طولانی مشکل و غیرممکن است.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید