عسل طبیعی

عسل طبیعی ماده ی شیرینی است که : زنبور عسل (تنها) از شهد گل ها و گیاهان جمع اوری کرده و پس از تغییرات لازم، در سلول های مومی شان ذخیره میکند و معمولاً ساکارز(قند معمولی) آن زیر 5% می باشد. و خواصی که برای عسل ذکر شده و بیان خواهد شد تنها مربوط به این گونه عسل می باشد مشروط بر اینکه حرارت غیر مجاز هم ندیده باشد.

آنالیز استاندارد عسل طبیعی
شما می توانید برای اطمینان از طبیعی بودن عسل آن را به یک ازمایشگاه کنترل کیفی محصول بدهید تا شما را از طبیعی بودن عسل مطمئن کند.
در صورت طبیعی بودن عسل باید جواب ازمایش به صورت زیر باشد
 ساکاروز ............زیر 5 درصد
قندهای آلی...........بالای 65 درصد
نسبت فروکتوز به گلوکز............بالای 0.9 درصد
دیاستاز..................مثبت
نشاسته...............منفی
مواد خارجی..........منفی
عسل مصنوعی و گلوکز تجاری...........منفی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید