عسل طبیعی

بطور معمول (بعد از دنی، 1988) نان زنبور، به گرده ی جمع آوری شده بوسیله زنبوران در شان هایشان گفته می شود. نان زنبور با اضافه کردن آنزیم های مختلف و عسل موقع ذخیره سازی توسط زنبور، که متقالباً تخمیر می شود فرآوری می گردد. این نمونه از تخمیر اسید لاکتیک با آنچه در ماست (و دیگر محصول های لبنی تخمیر شده) صورت می گیرد مطابقت دارد و محصول انتهایی قابل هضم تر و غنی تر با مواد غذایی جدیدتر می باشد. یکی از فواید این عمل قابلیت انبار کردن نا محدود نان زنبور در مقایسه با گرده ی خشک یا یخ زده (ارزش های غذایی بسرعت از دست می روند) می باشد. فرآوری طبیعی بوسیله ی زنبوران انجام می شود و این امر کم و بیش بطور مصنوعی با گرده ی تازه جمع آوری شده زنبور یا گرده خشک تکرار می شود. در هر صورت تهیه ی شرایط صحیح در طول مراحل تخمیر مهم است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید