عسل طبیعی

گرده گل

اندازه گرده گل از کوچکترین آن (Myosotis ) یک هزارم میلیمتر تا بزرگترین آن گرده گل کدو دو دهم میلیمتر با رنگهای متنوع از زرد کم رنگ تا قرمز و قهوه ای کاملاً متنوع است .

در کنار عسل و عسلک، گرده گل (عنصر پرزینگی گل) مهمترین غذایی است که زنبور عسل برای زیستن و رشد بدان نیاز دارد و آن را از روی گلهای گیاهان جمع آوری و به کندو آورده و صرف تغذیه لاروها می نماید. بدون گرده لاروها و زنبورها قادر به ادامه حیات نیستند، البته موادی وجود دارند که در مواقع ضروری برای مدت کوتاهی می توانند تا اندازه ای جانشین گرده گل شود و کمبودش را نسبتا جبران نماید ولی جانشینی دائمی مشکل و غیرممکن است.

در حال حاضر قیمت هر 100 گرم گرده گل بطور متوسط بین 15 الی 25 هزار تومان متغیر است

برای تشخیص دقیق نوع گل و منطقه ای که عسل از آن تهیه شده ار ست ، اقدام به تجزیه گرده گل میکنند که هیچگونه احتمال اشتباه در آن نیست از این طریق ، میتوان ارزش عسلهای موجود در بازار را تشخیص داد و آنهایی که می خواهند عسلهایی را به جای نوع دیگر معرفی کنند ، نا اُمید کرد .

تنها با دیدن خواص فیزیکی ظاهری عسل ( شکل ظاهری ، طعم ، رنگ و عطر ) نمی توان با اطمینان کیفیت آنرا مورد تائید قرار داد و تنها روش بدون خطا برای ارائه کارت هویت برای یک عسل، همان تجزیه گرده گل است، زیرا عسل دارای تعداد بی شماری گرده بوده ( تنها در یک کیلوگرم عسل ، چند میلیون گرده گل یافت می شود که معمولاً از دید چشم غیر مسلح پوشیده است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید