عسل طبیعی

دستورالعمل اساسی گرانول ها به موارد زیر نیاز دارد:
غله ها یا دانه های استوانه ای یا پف کرده (چاودار، گندم، جو، جو دوسر، برنج یا بعضی از دانه ها یا غله های محلی که هنوز در بسیاری از بخش های جهان کشت می شوند)، سبزی های حرارت دیده، روغن و انواع دانه ها، پسته، میوه های خشک شده، نارگیل، جوانه گندم و غیر آن را ریز ریز کرده، ترجیحاً به نسبت متناسب آنچه توسط کارخانه یا مشتری تعیین شده اضافه گردد.
پودر خشک شده را می توان اضافه کرد، همچنین میوه های خشک شده، آب میوه یا عسل برای شیرین کردن مورد استفاده قرار می گیرند. گرده یا لارو حشره باید بعد از برشته شدن اضافه شوند. غله های آسیاب شده در ماهی تابه ای پخش شده و برشته می شوند؛ البته روی اجاقی تا دمای 150 درجه سانتی گراد به مدت ده تا 15 دقیقه هم زده می شوند. روش ساده دیگری که از کاهش ارزش غذایی اجزاء جلوگیری می کند این است که تمام اجزاء را با هم مخلوط کرده و در دمای 150 درجه سانتیگراد برای مدت 35 دقیقه برشته کنیم. همینکه سرد شد، با پوششی برای جلوگیری از ورود هوا آن را ذخیره کرده و ترجیحاً در یخچال قرار می دهیم.
غله های خشک معمولاً حاوی اجزاء خشک شده هستند. در این مورد به برشته و سرخ کردن نیاز نیست. اجزاء گرانول های مشابه بدون روغن می توانند مخلوط شوند. برای مصرف غله های خشک با شیر خشک، آب یا عصاره ی میوه مخلوط می شوند. متناوباً ممکن است برای نرم کردن غله ها (دانه ها) استوانه ای یا غلطک خورده، مختصری آن را جوشاند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید