عسل طبیعی

کندو ی جدید
پس از کوچ و یافت مکان مناسب برای کندو سازی فعالیت بسیار چشمگیر زنبورها آغاز می  شود زنبورهای کارگر بازحمت فراوان کار آوردن  شهد گل ها به کندو و عسل سازی آغاز می نمایند فوق العادگی کار زنبورها باعث می شود که بعد  از پنج هفته همه ی زنبورهای که از کندوی قدیمی آمده اند تلف شوند وزنبورهای جوانی که در کندوی جدید پرورش یافته اند جای انها را بگیرند . مأموریت زنبوران در نشستن روی گل وبرداشت شیره وحمل ان به سوی کندو بسیار جدی وتخلف ناپذیر است و وقتی زنبورها در پی انجام این مأموریت هستند برعکس داخل کندو هیچ رفتار دوستانه ای از خود نشان نمی دهند و هدف همگی انها فقط رساند شهد گل ها به کندو می باشد .
همین زنبورهای که اگر در داخل کندو  یکی از ان ها مورد ازار خارجی قرار بگیرد بقیه ی همکارانش نیش های خود را برای دفاع از او آماده می سازند ،در خارج از کندو چنان غریبه می نمایند که اگر هزار زنبور شهد برنده در حضور بقیه کشته شوند زنبور هزار ویکمی بر روی زنبورهای مرده می نشیند تا از شهد جمع اوری شده توسط  آنها هم استفاده کند . زیرا وظیفه ی شهد رسانی به کندو چنان خطیر وتخلف ناپذیر است که زنبورها ی کارگر برای انجام ان حتی از جان خود و دیگران نیز می گذرند .
امروز با وسایل آزمایشی از قبیل رنگ کردن یا نشان دار کردن زنبورها به نحوه دیگر در یافته اند که یک زنبور در طول زندگیش دائما وظیفه ی یکسانی را تکرار نمی کند بلکه هر زنبور حتی در طول روز هم وظایف متنوعی را برعهده دارد مثلا اگر زنبوری صبح به مکیدن شیره ی گل ها  مشغول است شب با چرخاندن بال هایش هوای کندو  را  تعدیل می کند یا از لاروها مراقبت می نماید یا در خارج از کندو بر پرچم های  گل ها نشسته و پولن را به داخل کندو می آورد. برای مشاهده ی مستقیم زنبورها امروزه درباغ وحش ها کندو هایی نصب شده که بانگاه کردن به ان براحتی می توان ملکه را شناخت زیرا ساختمان این گونه کندوها به طوری است که قسمت های داخلی آن شکار می باشد تشخیص ملکه از این طریق چندان مشکل نیست  زیرا با دقیق نگریستن به کندو منطقه ای مشاهده می شود که شکل ظاهری ان مانند گلی است که گلبرگ هایش همگی متمایل به قسمت وسط گل هستند و در ان نقطه که تمایل همه ی گلبرگ ها و در واقع همه ی زنبورها به سوی آن است ملکه دارد . به یقین می توان گفت که امکان ندارد زنبورها در جای که ملکه قرار دارد پشت به او باشند بلکه در هر مکانی که ملکه قدم می گذارد همه ی زنبورها مواظب و مراقب و ملازم ملکه هستند و اوهم با تخم گذاری در خانه های خالی کندو موجب ادامه ی حیات در کندو می شود .ملکه قبل از تخم گذاری ابتدا سرخودر ا وارد خانه ی مورد نظر می کند تامطمئن شود که قبلا در ان تخمی نگذاشته است و پس از تخم گذاری در ان خانه این عمل را در مورد خانه های دیگر نیز تکرار می کند . البته خود زنبورها قبل از رسیدن ملکه به ان نقطه دقیقا محل را مورد بررسی قرار داده اند به هر حال این همه دقت برای افزایش نظم در کندو و بالا رفتن کیفیت زندگی در ان است . اتحاد در میان اجتماع زنبورها و انسجام در عمل و هماهنگی در رفتار از ابعاد توحیدی این موجود شگفت اور است .
البته شگفتی های موجود در نحوه ی عملکرد زنبور عسل تاحدود زیادی مربوط به ساختمان پیچیده و تحسین برانگیز بدنی او می شود مثلا چشم های زنبورعسل حدود هفت هزار سطح دارد که هر سطح در واقع مربوط به یک واحد چشمی یا (اوماتیدی )است و این ساختار ،زنبور را قادر می سازد تادر تاریکی شب هم ببیند یا در انتهای شاخک های زنبور تعداد زیادی فرورفتگی وجود دارد که نسبت به بوهای مختلف حساس وهمین توانایی خارق العاده اورا در امر انتخاب گل های مناسب و به دست اوردن شهد بهتر راهنمایی  می کند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید