عسل طبیعی

کندوی زنبور عسل
بافت اجتماعی هر کندو مرکب از ملکه وزنبورهای کارگر است
ملکه مادر ، مادر و فرمانده ی همه ی زنبورهاست و به واسطه ی طبیعت خود وظیفه حفظ نسل و ادامه ی حیات در کندو برعهده اوست .ملکه درحدود نیمه بهمن ماه شروع به تخمک گذاری می کند و هیچ گاه در تشخیص زمان درست تخمک گذاری اشتباه نمی کند. زنبورهای کارگر نیز بنا به موقعیت کندو وشرایط آب و هوای تعیین می کنند که تخم های گذاشته شده به ملکه تبدیل می شود  و  یا به زنبورهای کارگر دیگر. هر اندازه که شرایط آب و هوایی مناسب تر باشد و گل های بیشتری در اطراف کندو وجود داشته باشد تعداد بیشتری از تخم ها توسط زنبورهای پرورش دهنده به ملکه تبدیل خواهند شود.
اگر همه ی شرایط مورد نیاز برای کار زنبورها در کندو فراهم باشد در یک کندوی قوی حدود ده کیلو عسل در روز تولید می شود.ملکه هم همیشه به نسبت فراوانی عسل و امکانات مناسب ،تولید مثل می کند و در این شرایط روزانه قریب یک هزار تخم می گذارد و گاهی اوقات تعداد   زنبورها آن قدر زیاد می شود که شب ها بعضی از زنبورها راه ورود به خانه را نداشته و بیرون از کندو از سرما تلف می شوند. در چنین موقعیت های لزوم مهاجرت عده ای از زنبورها به محل دیگر برای ساختن کندوی جدید احساس می شود به همین علت دراین وقت همه زنبورها تحت اثر یک نیروی مرموز یا اراده ی وحی به جنب وجوش و تکاپو می افتند تا جای که اگر شخص ناوارد و عادی نیز چنین کندویی را مشاهده کند پی به قصد زنبورها می برد .
در یک کندوی قوی 200000 و در یک کندوی خوب نزدیک به 85000 زنبور وجود دارد که از این تعداد 70000 عدد به کندوی جدید مهاجرت می نمایند. این مهاجرت آن قدر دقیق است که گویی روز و ساعت آن نیز از پیش توسط زنبورها تعیین شده است از افراد باقی مانده در کندو حدود  450عدد را زنبورهای نر تشکیل می دهند که این تعداد در کندو می مانند تابرای همسری ملکه جوانی که بعدا به وجود می اید انتخاب شوند علاوه بر انها تعدادی زنبور جوان نیز برای پرستاری تخم ها و لاروها و نیز تعدادی زنبور کارگر برای ادامه فعالیت عسل سازی در کندو باقی می مانند. لاروهای زنبور همان کرم های هستند که پس از بیرون آمدن از تخم در خانه های ویژه ی شش ضلعی نگه داری می شوند و توسط زنبورهای پرورش دهنده غذا داده می شوند و(ننف)ها همان لاروهای رشد یافته که کمی شکل زنبور کامل پیدا کرده اند .
زنبورهای جوانی که در کندو باقی مانده اند تامسئولیت پرستاری از لاروها را برعهده بگیرند جمعا مراقب ده هزار تخم وپرستار هیجده هزار لارو وسی وشش هزار ننف وهفت یا هشت ملکه وعسل موجود در کندو می باشند
زنبورهای که قصد مهاجرت کرده بودند به اندازه مصرف پنج تا شش روز عسل وصمغ با خود بر می دارند وهم زمان  با گسترش اشعه های طلایی آفتاب آماده ی حرکت می شوند . این زنبورها از عسل های که به همراه خود برداشته اند موم می سازند که این موم و صمغ برای اندرون بر دیوار کندو و منافذ آن و برای محکم کردن اجزایی که امکان افتادنشان وجود دارد استفاده می شود ضمنا اگر زنبور های مهاجر تاچند روز نتوانستند محل مناسبی برای ساختن کندوی جدید پیدا کنند از ذخیره ی برداشته شده به عنوان غذا استفاده می نماید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید