عسل طبیعی

فقط کشورهـای محدودی از قبیل سوئیس و آرژانتین گرده را به عنوان افزودنی غذایی به طور قانونی شناخته اند و استانداردها و محدودیت هایی از نظر کیفیت بطور رسمی ایجاد کرده اند. گرچه گرده در بیشتر مغازه های غذایی، بهداشتی فروخته می شود و بوسیله ی اداره کل غذا و داروی آمریکا به عنوان یک افزودنی غذایی در نظر گرفته نشده و با استانداردهای ویژه ای موافقت نشده است، به هر صورت این امر علاقه مندی تولید کننده برای نگهداری بالاترین استانداردهای بهداشتی محصولش را نشان می دهد.
استانداردهـای آرژانتین به ویژگی هـای میکروبیولوژیکی یعنی کمتر ازUFC/g 10×15 میکروب های هوازی، UFC/g 10 قارچ هـا و عدم موجودهـای میکروسکوپی مضر نیاز دارد. رطوبت نباید از 8% (کنترل در خلاء و هوای خشک در mm hg 45 و 65 درجه سانتی گراد) تجاوز کند. محدودیت های دیگری از قبیل 6-4=PH ، مقدار پروتیین 28-15 درصد کلدال (25/6Nx) از وزن خشک، مجموع هیدرو کربنات ها از 55-45 درصد وزن خشک و مقدار ماکزیمم خاکستر 4% وزن خشک را شمل می شود (در 600 درجه سانتی گراد).
گرده ای را که برای مصرف غذا انتخاب گردیده می توان با توجه به شرایط ذکر شده در آن برای ساخت وسایل آرایشـی استفاده کرد. اولین کنترل کیفیت، ارزیابـی مواد درشت از نظر وجود اجسـام خارجـی قسمت هایی از زنبور و آشغال کندو می باشد. کنترل بیشتر در ارتباط ما سنجش رطوبت و شمارش میکروبی می باشد. تعیین مواد شیمیایی مختلف از قبیل داروهای مصرف شده در داخل کندوهای زنبورعسل ممکن است در بعضی شرایط مور نیاز باشد.
این تجزیه ها به وسایل مجهز متنوع گران قیمت و حساس نیازمند است. از آن جایی که آلوده کننده های هواد و مواد شیمیایی کشاورزی در گرده جمع آوری شده و آنها توسط زنبورانذخیره می شوندگرده باید از نواحی غیر آلوده از مواد شیمیایی مصرفی کشاورزی، صنعتی و دارویی توسط زنبوران تهیه گردد.
تولیدککندگان از چنین نواحی باید توجه ویژه به این موضوع در آگهی خودشان داشته باشند. کاهش ارزش مواد غذایی گرده در نتیجه جمع آوری، خشک کردن و انبار کردن نا مناسب فقط می تواند بوسیله ی سنجش بیولوژیکی آزمایش گردد؛ یعنی تغذیه گرده به کلنی های زنبور عسل و نوزادان پرورش یافته که یک فرآیند پر زحمت و طولانی مدت است می تواند مورد آزمایش قرار گیرد. بنابراین فقط تولیدکنندگان اولیه ای که دانش و توانایی های مورد نیاز برای این کار را دارند بعنوان تهیه کنندگان قابل اعتماد باید در نظر گرفته شوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید