عسل طبیعی

کنترل وزن: گرده ی زنبور عسل در یک روش کنترل یا تثبیت وزن شکفتی ساز است و این امر از طریق اصلاح عدم تعادل شیمیایی احتمالی در متابولیسم بدن ممکن است به صورت افزایش یا کاهش غیرطبیعی بدن نمود نماید،انجام دهد اثرات نرمال سازی و تثبیت کنندگی این غذای کامل حاصل از زنبور های عسل برای خود پدیده ای است.
در برنامه ی کاهش وزن،گرده زنبور عسل، تحریک کننده ی فرآیند های متابولیکی  است و سوختن کالری را از طریق فعال کردن و افزایش احتراق های متابولیکی تسریع میکند لذا گرده زنبور عسل به عنوان غذای واقعی و طبیعی کاهش وزن شناخته میشود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید