عسل طبیعی

کنترل سطح کلسترول خون : بر اساس تحقیقات انجام شده ، وجود گرده گل در زژیم غذایی میزان کلسترول و تری گلیسرید خون را کنترل می کند وبه دنبال مصرف منظم گرده گل ، کاهش کلسترول و تری گلیسریدها مشاهده شده است. لیپوپروتئین های پرچگال افزایش می یابند در حالی که لیپوپروتئین های کم چگال رو به افول می گذارند . همچنین نرمال شدن سطح کلسترول خون نیز از دیگر مشاهدات است .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید