عسل طبیعی

کارهای زنبورداری در ماه دی
کارهای زنبورداری در ماه دی
۱ . دست به ترکیب جمعیت ها و کندوها نزنید و وضع داخلی آنها را از راه سوراخ پرواز هر هفته بررسی نمایید.

۲ . در روزهای گرم دی ماه اگر در سوراخ پرواز کندو فعالیتی دیده نشد, کندو را کنترل نموده و از زنده ماندن زنبورها مطمئن گردید.

۳ . همه ادوات و وسایل زنبورداری را برای بهار سال بعد تمیز نمایید.

۴ . شناسنامه کندوها را برای استفاده هرچه بهتر از آنها در سال آینده مطالعه نماید.

۵ . کندوهای خالی و معیوب را تعمیر نمائید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید