عسل طبیعی

کارهای زنبورداری در ماه اردیبهشت

۱ . رشد کلنی در این ماه به طور چشمگیر افزایش می یابد.

۲ . این ماه فصل بچه دادن کلنی است. مواظب بچه دادن باشید.کارهای زنبورداری در ماه اردیبهشت

۳ . به علت وفور گرده در طبیعت, بیماری یبوست زنبورهای جوان در این ماه شایع می شود.

۴ . به کندوهای قوی نزدیک به ۱۰ قاب باید طبقه اضافه گردد.

کارهای زنبورداری در ماه خرداد

۱ . از کندوهایی که تمایل به بچه دادن دارند, در صورت نیاز یک بچه مصنوعی بگیرید.

۲ . حداکثر تخم گذاری ملکه و رشد کلنی در این ماه به خاطر وفور گرده و شهد در طبیعت می باشد.

۳ . در این ماه برداشت عسل از کندو و از مزارع مرکبات و جنگل آغاز می شود.

۴ . امکان تعویض ملکه در این ماه وجود دارد ولی تلفات آن زیادتر از فروردین است.

۵ . کندوهای ضعیف را با اضافه کردن قاب نوزادان سربسته تقویت نمایید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید