عسل طبیعی

طرز تهیه بیان شده از دستورالعمل¬های سازندگان پکتین (ژله گیاهی) در ایتالیا گرفته شده است. مواد اولیه برای تهیه یک کیلوگرم ژله عسل
220 گرم آب،     800 گرم عسل،         4-3 گرم پکتین،
2-5/1 میلی¬گرم اسید تارتاریک (با غلظت 50% وزنی یا حجمی در آب)
پکتین را در آب سرد با هم زدن پراکنده کرده می¬جوشانند، تا زمانی که وزن آن به دویست گرم کاهش یابد. سپس عسل را نیز اضافه کرده و تا رسیدن به شصت درجه سانتی¬گراد حرارت می¬دهند. بعد گرم کردن را متوقف کرده، اسید را اضافه می¬کنند و مخلوط را درون قالب¬ها یا سایر ظرف¬ها می¬ریزند. اگر مخلوط¬کن مکانیکی در دسترس نباشد، می¬توان پکتین را در مقدار اندکی عسل و آب حل کرد و به خمیر اضافه کرد. برای جلوگیری از تخمیر، می¬توان مخلوط را تا 77 درجه سانتی¬گراد گرم کرد و در ظرف¬های استرلیزه ریخت، مقدار مادخ خنک شده بایستی 68-65 درصد و برابر 3/3-1/3 PH داشته باشد. در اینجا عسل به عنوان شیرین¬کننده و نیز عامل مطبوع کننده بکار می¬رود. با اختصاص دادن بخشی از حجم مخلوط به آب میوه یا پوره طعم مورد نظر تامین میگردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید