عسل طبیعی


قیمت های گرده ی خشک در آمریکا از پنج تا 13 دلار برای هر کیلوگرم در عمده فروشی و 11 تا سی دلار برای هر کیلوگرم در خرده فروشی می باشد (مجله زنبورداری آمریکایی 1993). کپسول یا قرص های گرده به طور خرده فروشی با بسته های پنجاه تا یکصد عددی تا نهصد دلار آمریکایی برای هر کیلو گرم در آمریکا و ایتالیا فروخته می شود. به نظر می رسد حجم بازار مصرف گرده در کشورهای صنعتی، در حال رشد باشد؛ اما قرص های گرده هنوز یک ترکیب غذائیی بهداشتی بوده و قیمت بیش از اندازه ی بالایی دارند. به صورت کپسول در آوردن و عصاره گیری گرده باعث کاهش تولید و در نتیجه منجر به مصرف سالمتر آن می گردد.
اکثر خریداران و تعداد زیادی از فروشندگان گرده بازرگانان عسل هستند. کرین (1990) گزارش کرد که مقدار زیاد گرده تجارتی گرده ای نیست که بوسیله زنبوران عسل جمع شده باشد؛ بلکه به وسیله ماشین جمع آوری گرده، از گیاهان گرده افشان که مقادیر خیلی زیادی از گرده خشک را منتشر می کنند جمع آوری می شود.
در کشورهای صنعتی و کشورهایی که مصرف کنندگان بویژه در مصرف گرده هستند که افزایش جمع آوری بیشتری را نشان می دهد، مشکل است قیمتهای عمده فروشی پایین تر رود، بعبارت دیگر به نظر میرسد بازار وسیعی برای گرده بصورت کپسول و قرص وجود داشته باشد.
ترویج گرده ی مناطق غیرآلوده و یا حتی جنگل های نواحی گرمسیری ممکن است مصرف کنندگان کمی را در کشورهای واردکننده آن پیدا کند.
ارزش غذایی بالای گرده باید مورد توجه خاص جوامع روستایی باشد. گرچه گرده یک غذای سنتی نیست، سادگی اختلاط آن با دیگر غذاها باید پذیرش آن را تسهیل کند. بیمارستان های روستایی می توانند مصرف گرده را ترویج و افزایش دهند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید