عسل طبیعی

برای تهیه این پماد باید الکل یا گلیکول موجود در عصاره را تبخیر کنید تا بتوانید عصاره کنسانتره تولید کنید. شما می¬توانید این کار را با گرم کردن آرام عصاره در بن ماری (ظرف محتوی عصاره در ظرف آب گرم) انجام دهید تا موقعی که به ماده¬ای با قوام و چسبناک تبدیل شود. شما نمی¬توانید مایع را به پودر خشک تبدیل کنید. عصاره غلیظ به دست آمده را به آرامی با وازلین به نسبت یک سهم بره¬موم و 20 سهم وازلین در صورت استفاده از عصاره الکلی و یک سهم به 10 سهم وازلین در صورت استفاده از عصاره گلیکولی مخلوط نمایید. باز هم کمی گرما که از طریق بن¬ماری فراهم می¬شود مفید خواهد بود. پماد را با دست یا مخلوط کن برقی خوب مخلوط کنید. این پماد را برای درمان زخم¬ها سوختگی¬ها و آبسه استفاده کنید و تا بهبودی کامل ادامه دهید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید