عسل طبیعی

قطـر دانه هـای گرده از شش الی دویست میکرومتر هستند و ممکن است به انواع رنگ ها، اشکال  ساختمان هـای سطحی مشاهده شوند. این دانه هـا به منظور تشخیص گونه ها یا جنس های گیاهان هستند . بیشتر دانه هـای گرده یک پوشش خیلی سخت (اسپورودرم) که هضم آن خیلی مشکل یا غیر ممکن است دارند. این پوشش آنقدر با دوام است که آن را می توان در رسوبات فسیلی میلیون ها سال قبل پیدا کرد. با خلل و فرجی که زمینه بیرون آمدن جوانه و رویش از قسمت داخلی گرده را فراهم می سازد می توان در آن پیدا کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید