عسل طبیعی

ویتامین k
این ویتامین به اشکال ویتامین  k1-k2در طبیعت یافت می شود . درچربی محلولند و در برابر حرارت تاحدی ثابت و در مقابل نور وقلیایی ها غیر ثابت می باشد و برای جذب شدن بدن احتیاج به صفرا دارند . این ویتامین در اشخاص بالغ به مقدار کافی از جسد میکروب ها در روده تهیه می شود .نیاز به این ویتامین در گرما بیشتر می گردد. در انعقاد خون اثر غیر مستقیم دارد و در مسمویت های حاصله از بنزین و بنزن و سالیسلات و زیاد مصرف کردن دیکومارل ،ترومکسان مورد استعمال دارد کمبود این ویتامین اغلب ثانوی بوده و به واسطه ی نبودن املاح صفراوی که برای جذبش لازمند به وجود می اید لذا در فیستول های خارجی صفراوی و یرقان های انسدادی و کلیت های مزمن زخمی و....دیده می شود .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید