عسل طبیعی

هوشمندی  زنبوران عسل
اخیرا یک پژوهش جالب توجه حشره شناسان ر ا در خصوص هوشمندی و ذکاوت و قدرت تشخیص و درک زنبوران عسل را به خود جلب نموده است :طبق این تحقیق دانشمندان در دانشگاه میشیگان امریکا با تحت نظر قرار دادن هزاران زنبور عسل و گزینش صدها مورد  مختلف متوجه شدند که زنبور عسل صرفا یک موجود پر تلاش و فعال برای تهیه شهد و  عسل و گرده و موم  نمی باشد بلکه زنبور عسل قادر است  شکل های همگون و ناهمگون و نیز رنگ ها و لکه  های گوناگون را  کاملا از یکدیگر تشخیص داده و تجزیه و تحلیل نماید و ضمن توانایی در گزینش انواع گل ها و شهدها ،چهره دیگر زنبوران همنوع خود را نیز به خاطر سپرده و از روی لکه ها و خطوط موجود در چهره انها یکدیگر را شناسایی و مورد شناخت قرار دهند زنبوران عسل حتی قادرند یک زنبور کارگر را به عنوان ملکه مادر تلقی نموده و از او به همان میزان تبعیت و اطاعت نمایند .این هوشمندی زنبوران عسل با تجربیات فراوان به اثبات رسیده و نیز در تحقیقات دیگر  ثابت شده که زنبور عسل از احساس و عاطفه  ویژه ای در رابطه با افرادی که به انها کمک می کنند برخوردار  است و نیز در پژوهش های چند سال اخیر به اثبات رسیده که دستگاه مغز یک زنبور عسل در قیاس با رایانه های  بزرگ و بسیار پیچیده ،سریع تر از اخرین مدل های رایانه عمل می کند .
زنبوران عسل بسیار پیشرفته تر از رایانه های جدید عکس العمل نشان می دهند و میلیون ها دستور را در یک  دهم ثانیه به انجام می رسانند در صورتی که مغز این حشره ظریف چندین برابر کمتر از رایانه های جدید دنیا انرژی را مصرف می کند .حرکت دسته جمعی رنبوران عسل با یک فرمان و هدایت از سوی یک زنبور عسل در حال پرواز به سمت زیستگاهای گیاهان و عمل مکش شهد و انتقال آن به کندو و اقدام به فرایندها و کنش های شیمیایی در تهیه عسل ،گرده گل و موم عملیاتی  شکفت  اور و حیرت انگیز است .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید