عسل طبیعی

گرده همانند سایر غذاهای غنی پروتیینی ارزش غذایی خود را به سرعت از دست می دهد؛ البته در صورتی که به طور غیر صحیح انبار شود. کیفیت گرده ی تازه انبار شده در درجه ی حرارت اطلاق معمولاً ظرف چند روز از دست می رود. گرده ی تازه ذخیره شده در فریزر ارزش غذایی اش را بعد از یک ماه از دست می دهد. انبار کردن طولانی و نامناسب باعث از بین رفتن اسید آمبنه های مخصوص می شود که این امر باعث ایجاد کمبود مواد غذایی در پرورش نوزادان زنبور عسل می گردد (دتیز، 1975). هنگامی که گرده در ده درصد (ترجیحاً 5%) رطوبت و 45 سانتی گراد خشک و نگهداری و انبار شود خارج از نور مستقیم آفتاب، می تواند در درجه حرارت اطاق برای چند ماه نگهداری شود. همان گرده در سردخانه ممکن است در پنج درجه سانتی گراد حداقل برای یک سال یا بصورت منجمد در 15- درجه سانتی گراد برای سال هـای زیـادی بدون از دست دادن کیفیت برای غذای کلنی هـای زنبور عسل و پرورش نوزادان نگهـداری شود (دیتز و استفنسون 1975 و 1980). نور خورشید و اشعه، به ارزش غذایی گرده و سایر ویژگی های آن خسارت وارد می آورد. بنابراین، انبار محل نگهداری گرده ی خشک و یا ظرف های شیشه ای مورد نظر تیره یا مکان های خنک تاریک باشد ایده آل است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید