عسل طبیعی

تخمیر، یک درجه ی مطلوب اسیدیته را بوجود می آورد ( PH ایده آل بین 8/3-6/3). بعضی گونه های گرده ممکن است بیش از حد رشد مخمر را افزایش دهند؛ اما این امر نان زنبور را فاسد نمی کند. اگر چنانچه مزه و بوی عجیبی احساس شود یا بوی کپک مانن یا بد از نان زنبور حس شود آن را دور ریخته و کار را باید مجدداً تکرار کرد. محصول نهایی را می توان برای سالها ذخیره کرد؛ البته پس از خشک شدن و برای ماههای زیادی قابل ذخیره است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید