عسل طبیعی

نژادها و یا دورگه های زنبور عسلنژادها و یا دورگه های زنبور عسل
هر یک از نژادهای زنبور عسل در منطقه ی جغرافیایی خود و تحت شرایط محیطی و اقلیمی در طول زمان تکامل یافته وخصوصیات ظاهری و رفتاری خاصی پیدا می کنند. بعضی از این خصوصیات از نقطه نظر اقتصادی مفید و بعضی دیگر نامناسب می باشند.
از دیدگاه یک زنبوردار، نژادی مناسب و مورد علاقه است که تمام خصوصیات خوب را دارا باشد از جمله: آرام بودن، جمعیت خوب تولید کند، فعال بوده و شهد زیادی جمع آوری کند، زمستان گذرانی خوب داشته باشد، نسبت به بیماری ها و آفات مقاوم باشد، غارت گر نباشد، قدرت سازش با شرایط آب و هوای مختلف را داشته باشد و ... بدیهی است در شرایط طبیعی نمی توان انتظار داشت که بر اثر انتخاب طبیعی تمام صفات مورد نظر در یک نژاد متمرکز گردد. ولی بررسی خصوصیات نژادهای مختلف نشان می دهد که بعضی از صفات مناسب در یک نژاد و عده ای از آنها در نژادهای دیگر متمرکز شده اند. از طرف دیگر وقتی در داخل یک نژاد مطالعه ی دقیق انجام شود مشاهده می گردد که صفتی مشخص در کلنی های مختلف به درجات متفاوت ظاهر می گردد.
با توجه به پدیده هتروزیس (قدرت بیشتر هیبریدها و برتری بعضی از صفات آن ها نسبت به والدینشان) دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که می توان با استفاده از تلقیح مصنوعی و یا جفت گیری در مناطق ایزوله شده بین نژادهای مختلف و یا کلنی های مختلف تلاقی های مناسبی را اجرا و صفات مطلوب را که مورد نظر است در هیبریدها یا نوزادان حاصله متمرکز کرد. مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و هیبریدهای مختلفی به دست آورده اند که بعضی از آن ها اهمیت اقتصادی و شهرت زیادی به دست آورده اند که مهم ترین آن ها عبارتند از:
1 ـ‌ نژاد استارلاین
این نژاد از تلقیح بین افراد انتخابی زنبور ایتالیایی در آمریکای شمالی حاصل شده است. خصوصیات مهم این هیبرید عبارت است از: یک نواختی رنگ بدن (به رنگ زرد) تولید عسل زیاد افزایش قدرت ادامه حیات نوزادان نسبت به والدین اولیه، آرام بودن، در آب و هوای معتدل به خوبی فعالیت می کند.
باید توجه داشت که استارلاین امروزی شباهت چندانی به استارلاین اولیه ندارد چون در طول سال های گذشته تغییرات زیادی از نظر ژنتیکی در آن ایجاد شده است که البته هدف این تغییرات بهتر کردن کیفیت آن بوده است.
2 ـ‌ نژاد میدنایت
این نژاد در نتیجه ی تلقیح انتخابی بین نژاد زنبور عسل قفقازی و زنبورعسل کارنیکا حاصل شده است. خصوصیات مهم این نژاد عبارت است از: رنگ بدن سیاه، تولید جمعیت خیلی زیاد، آرام بودن، در آب و هوای سرد به خوی فعالیت می کند.
علاوه بر نژادهای فوق الذکر تلاش زیادی جهت تولید نژادهای مختلف با صفات و یا خصوصیات مطلوب انجام شده است از جمله برای مقاوم بودن نسبت به بیماری ها و آفات، تولید عسل بیشتر، گرده افشانی بهتر و بیشتر و خصوصاً رجحان انجام گرده افشانی روی محصول معینی مثل گرده افشانی یونجه. تامین این گونه نژادها اساساً با بهره گیری از تلقیح مصنوعی و یا جفت گیری در مناطق ایزوله شده و بالاخره انتخاب طبیعی انجام گرفته است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید