عسل طبیعی

نقش زنبورها در باروری گیاهان
گیاهان و درختان میوه به گرده ای که زنبور با خود می اورد نیاز مندند و لقاح نیم بیشتر ان ها به دست زنبور عسل صورت می گیرد.
دانشمندان دریافته اند که زنبور ها در برابر پنچ هزار تومان عسل و مومی که به ما اهدا می کنند دست کم به اندازه یکصد هزار تومان مارا در کار زراعت یاری می دهند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید