عسل طبیعی

نحوه ی کار زنبور عسل
زنبورهای عسل به طور کلی دو محصول اصلی و سه ماده ی فرعی به کندو می اورند .محصول های اصلی که توسط زنبور عسل ه کندو آورده می شود عبارتند از شیره ی گل ها که از شهددان گل به دست می اید ودیگر گرده گل ها .
پولن عبارت از گرده های عموما زرد رنگی که بر پرچم های گل ها نشسته و زنبورها از ان به کندو می اورند .مواد فرعی دیگر صمغ نباتی است که برای گرفتن سوراخ های کندو و بستن درزها و شکاف ها مصرف می شود و همین طور آب و انواعی از نمک های معدنی .
شیره ی گل ها تبدیل به عسل می شود و پولن علاوه برموم سازی در تغذیه لاروها و ننف ها مورد استفاده قرار می گیرد .در زنبور عسل سه عضو وجود دارد که وظیفه اصلی حمل شیره و تشکیل عسل بر عهده ان هاست البته غیر از این سه عضو بقیه ی قسمت های دستگاه گوارش زنبور هم در کار تولید عسل شرکت دارند ولی (دهان)(حلق)و(معده)زنبور نقش اصلی تولید عسل را برعهده دارد.اگر منظور از حمل شیره ی گل ها فقط رفع گرسنگی خود زنبورها باشد برای هر زنبور در روز حدود دو یا سه گل کافی است اما در یک روز خوب هر زنبور حدود دویست گل را مورد بهره برداری قرار می دهد وبه این و سیله بخشی از عسل کندو را تامین می نماید .اصولا
کار زنبور ها در رساندن شهد و پولن و.....به کندو یک کار دست جمعی است . به این صورت که در روز اگر محلی باشد که در ان مقدار شهد یا پولن فراوان باشد زنبورهای عسلی که به آن نواحی دست یافته اند پس از بازگشت با روش های مخصوصی سایر همنوعانشان را نیز اگاه می سازند و به این ترتیب میزان کارآیی جمعی آن ها افزایش می یابد یکی از راه های ارتباطی زنبوران عسل استفاده از از نوعی ماده ی شیمیایی به نام فرمون است زنبورها با پخش کردن انواع مختلفی از این ماده در فضا همنوعان خود را از منظور خویش اگاه می سازند وبه این وسیله ارتباطات روز مره ی خود را انجام می دهند  .
نحوه ی انتخاب گل ها مورد نظر زنبورها هم تا حدی با ان چیزی که در ذهن ما  و جود دارد متفاوت است .یعنی این طور نیست که زنبورها به صرف خوشبو یا خوشرنگ بودن گل ها به سوی ان جذب شوند .البته در مورد بعضی از گل ها این موارد صدق می کند اما به طور کلی زنبورها با استفاده از حس بویایی پیچیده ی خود به تشخیص دقیق گل های مناسب می پردازند . به طور مثال برخی گل های تزئینی باغچه ها یا باغ ها که اندوخته ی شهد زیادی ندارند زیاد مورد تردد زنبورها قرار نمی گیرند یا برعکس بعضی گل هایی که ممکن است از نظر ما بی رنگ یا بد بو باشند به دلیل داشتن ذخیره ی شهد و پولن ها زیاد محل رفت و امد مکرر زنبورها واقع می شوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید