عسل طبیعی


زنبور دارای سنتی به طریق مدرن یا با زنبوران بی نیش معمولاً به ارزش گرده ی ذخیره شده؛ یعنی نان زنبور، می افزاید.
مزه ترش آن با عسل برای نوزادان زنبور عسل، یک خوراک لذیذ قابل مصرف است. گرده ی ذخیره شده توسط زنبوران عسل دستخوش تخمیر اسید لاکتیک نمی شود و بدین ترتیب حفظ و نگهداری می گردد که به آن نان زنبور گفته می شود.
همان طور که در مقالات دیگر  این موضوع یادآوری شده است، شان های نان زنبور ممکن است مورد فروش قرار گیرند،  تهیه ی گرده ی تخمیر شده را به روش مشابهی توصیف می کند. این امر ارزش تغذیه ای گرده را بهبود بخشیده و نیازی به فریز کردن ندارد. نان زنبور برای مدت زمان زیادی می تواند نگهداری شود و قادر است به آسانی به بازار فرستاده شود و حتی در مقادیر کم به عنوان منبع عالی ماده ی غذایی قابل استفاده باشد و به صورت یک ماده ی مغذی و نادر بکار رود. نان زنبور ممکن است به تنهایی یا مخلوط با عسل برای خوشمزه کردن آن بصورت قطعه های کوچک شان فروخته شود. ارزش تغذیه ای نان زنبور در مکان هایی که تنوع غذایی محدود بوده و یا مقدار تولید مواد غذایی متعادل نیست نمایان تر است، بویژه بچه ها می توانند بطور منظم بیشترین سود را از مکمل های غذایی گرده در رژیم های غذایی شان ببرند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید