عسل طبیعی

مواد لازم :

آردسبوس داریک کیلوگرم، خامه گیاهی 2 تا 3 لیوان، آب به مقدارکافی، میخک وهل ونمک به مقدارکم.

طرزتهیه:آردراباعسل یاشیره خرماوآب بصورت خمیرسفت درآوریدونمک،میخک وهل رابه آن اضافه نمایید

وبهم بزنیدسپس خمیررابه قطعات کوچک تقسیم کرده وبادست خوب مالش دهیدوبعدروی تخته صاف بامقداری

آردبطوریکه ازچسبندگی خمیربه تخته جلوگیری شودبریزیدوخمیررابه صورت لایه نازک درآوریدوخامه گیاهی

رابامقداری عسل مخلوط کرده به صورت زیگزال روی آن برزیدوبعدخمیررالوله کرده وروی آن راباپوشش

نازکی ازعسل بپوشانیدوبرای تزیین آن می توان ازمقداری پودرنارگیل استفاده نمایید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید