عسل طبیعی

میوه¬های خشک شده با حداقل رطوبت ممکن، بایستی استفاده شوند؛ اما هنوز نرمی خود را بایستی حفظ کرده باشند. آنها را می¬توان به صورت¬های کامل، حلقه حلقه یا خالص مستقیماً در عسل قرار داد. میوه¬های تا حدودی خشک با آنهایی که دارای مقدار رطوبت بالا هستند؛ حتی هنگامی که خشک می¬شوند، بایستی برای چند روز درون ظرف در بسته پر از عسل بمانند. وقتی که عسل ریخته شد، فرایند می¬تواند دو یا سه بار تکرار شود تا آنکه عسل با آب میوه¬ها رقیق نگردد. سپس میوه¬ها را می¬توان با عسل مخلوط کرد و درون شیشه ریخت. وجود چنین روندی ضروری است چرا که آب موجود در میوه، مقدار زیادی آب به عسل اضافه می¬کند. پاستوریزه کردن میوه¬ها و عسل به بهداشتی کردن محصول نهایی و قابلیت نگهداری آن در انبار کمک می¬کند و خطر تخمیر عسل را کاهش می¬دهد اما ممکن است در طعم آن تاثیر گذارد. می¬توان از عسل رقیق شده به عنوان شهد میوه ترجیحاً پاستوریزه، در جریان فرایند استفاده کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید