عسل طبیعی

داخل کندودر اواخر بهار و اوایل تابستان به مناطق پر گل و گیاه، داخل هر کندوی نسبتاً قوی معمولاً 000/30 تا 000/70 زنبور کارگر و چند صد تا چند هزار عدد زنبور نر و تنها یک ملکه با هم زندگی می کنند. ملکه تنها تخمک گذار کندو است. به عبارت دیگر ملکه، مادر تمام زنبورهایی است که با وی در کندو زندگی می کنند. تخم های ملکه پس از طی دوره رشد تبدیل به زنبور کارگر یا نر می گردند. در پاییز و زمستان در کندو معمولاً از زنبور نر خبری نیست چون کارگران آن ها را در اواسط تابستان از کندو بیرون می رانند و یا آن هایی را که بیرون هستند دیگر به داخل کندو راه نمی دهند تا از گرسنگی تلف گردند.
در زمستان تعداد زنبورهای هر کندو حتی از 000/10 هم کمترند.
تمام زنبورهایی که در یک کندو زندگی می کنند (کارگران، نرها و ملکه) را یک جمعیت می نامند. همه ی زنبورهای یک جمعیت با هم زندگی مشترک و متشکلی را اداره می کنند که در آن هر دسته وظیفه ی به خصوصی را انجام می دهند. شغل و وظایف زنبورها در سنین مختلف کاملاً واضح و معلوم است ولی در مواقع لزوم می توانند تغییر شغل داده و به کمک دسته های نیازمند بایند. به طور مثال می توانیم بچه زنبور را نام ببریم. تمام زنبورهایی که با ملکه به خارج از کندو پرواز می کنند سنین ترشح موم را مدت ها است که پشت سر گذاشته اند ولی به محض اینکه بچه های زنبور را گرفته داخل یک کندو بریزیم، به دلیل نیاز مبرم، همگی با شروع به ترشح موم و ساختن شان می کنند تا به اندازه ی کافی شان برای تخمک گذاری ملکه و ذخیره عسل و گرده گل بسازند. پس از پایان این کار دوباره به دسته های مختلف تقسیم گشته و هر دسته وظایف قبلی خود را از سر می گیرند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید