عسل طبیعی

مفهوم لغوی و شناسنامه عسل
عسل در فرهنگ واژگان و قاموس های معتبر عربی به فارسی سره به معنای انگبین امده است که بیانگر ماده شیرینی است که به وسیله زنبور عسل از شیره گل ها و شهد گیاهان فراهم شده و پس از تغییر و تحول در خانه های موم (شان کندو ) انباشته می شود .
واژه عسل فقط یک بار در قران امده است :
وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِینَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّی
کتاب  قاموس قران تالیف سید علی اکبر قرشی چاب دار الکتب الاسلامیه در مورد نحل زنبورعسل امده است راغب اصفهانی در مفردات معنای اصلی نحل را زنبور عسل گرفته و می گوید به نظر مهریه را از ان جهت نحله گویند که عطیه مرد مثل عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد و گوید : می شود عطیه را معنی قرار داد در این صورت زنبور را از ان جهت نحل گویند که کارش عطیه است نسبت به مردم . در مجمع البیان و جه دوم را اختیار فرموده و گوید:زنبور رت نحل گویند که خداوند به وسیله او عسل را به مردم عطا کرده است و در مجمع امده است نحله عطیه ای است در مقابل ثمن و عوض نباشد را غب نیز نظیر ان را گفته است .
در تفسیر نمونه موعضی ایه الله مکارم شیرازی نشر امیر المومنین امده است نحل نام زنبور عسل است و نله بر وزن قبله به معنای بخشش بل عوض است و مفهوم ان از هبه (بخشش) محدودتر است چرا که هبه بخشش بلا عوض و معوض را در بر می گیرد و نحله تنها بخشش بلا عوض را شامل می شود و به تعبیر راغب اصفهانی در مفردات احتمال دارد ریشه اصلی ان همان نحله به معنی بخشش باشد و اگر به زنبور عسل نحله گفته می شود به خاطر ان است که عطیه و بخشش شیرینی برای عالم انسانیت به ارمغان می اورد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید