عسل طبیعی

مدیریت صحیح در پرورش زنبور عسل
موفقیت در امر پرورش زنبور عسل بستگی به دانش و اطلاعات کافی در مورد سازمان کندو، رشد و رفتار زنبوران در رابطه با محیط دارد. محیط خارجی در فصول و ماه های سال در حال تغییر بوده و شهد و گرده گل در منطقه تابع شرایط متغیر محیطی می باشد.
زنبوردارانی که رفتار و فعالیت های زنبوران عسل و عکس العمل کلنی را در مقابل محیط زیست شان می دانند به نظر می رسد که موفق باشند.
به منظور بهره برداری هر چه بیشتر و بهتر از زنبورعسل باید به گونه ای عمل کرد که فعالیت های زنبور عسل تا حدود زیادی در جهت منافع زنبوردار متمرکز گردد و ضمناً اعمال نظارت و اقدامات زنبوردار نیز باعث اختلال در زندگی اجتماعی زنبور عسل نگردد.
زنبورداران مختلف ممکن است اهداف مختلفی را تعقیب کنند. مثلاً عده ای هدفشان فقط تولید عسل، عده دیگری تولید ملکه، بعضی دیگر تولید زنبور پاکتی و بعضی نیز هدفشان تکثیر کندوها و یا تلفیقی از آن ها و غیره باشد.
به طور کلی هدف زنبوردار هر چه باشد باید کاری کند که جمعیت کلنی ها برای مواقع به خصوصی از سال به حداکثر رشد خود برسد. مثلاً زنبورداری که هدفش تولید عسل است باید کلنی های خود را به نحوی مدیریت کند که جمعیت آن ها در هنگام رشد و تکثیر گل های شهدزا در منطقه نیز به حداکثر برسد.
در این فصل بعضی از فعالیت ها و رفتارهای مهم زنبوران عسل که در طول سال اتفاق می افتد و اعمال مدیریتی که باید در طول رشد کلنی انجام پذیرد شرح داده می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید