عسل طبیعی

مدیریت سیستم دو ملکه ای کلنی ها زنبور عسل
عملکرد هر کلنی زنبور عسل از نقطه نظر تولید عسل به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از مهم ترین این عوامل جمعیت کلنی خصوصاً زنبورهای بالغ چراکننده برای جمع آوری شهد از طبیعت می باشد. در مدیریت کلنی های زنبور عسل روش های مختلفی جهت افزایش جمعیت کلنی ها خصوصاً برای دوره جریان شهد طبیعت اعمال می گردد. یکی از این روش ها ایجاد کلنی هایی با بیش از یک ملکه است که بتوانند در مدت کوتاهی جمعیت کلنی را تا حد ممکن افزایش دهند.
به طور کلی عقیده بر این است که تولید عسل یک کلنی دو ملکه ای قوی و پرجمعیت به مراتب بیشتر از دو کلنی مستقل کوچک تر وضعیف تر است. به عبارت دیگر راندمان تولید هر کلنی رابطه ی مستقیم با جمیعت آن دارد. لذا هدف از ایجاد کلنی های دو ملکه ای ایجاد این رابطه ی مستقیم و افزایش هر جه بیشتر جمعیت کلنی هاست.
در سیستم دو ملکه ای فرض بر این است که دو ملکه در یک کلنی، بیش از یک ملکه در همان کلنی تخم گذاری می کنند، لذا موجب افزایش جمعیت کلنی می شوند. گرچه افزایش جمیعت یک کلنی به عوامل دسترس کلنی بستگی دارد ولی در سیستم دو ملکه ای، در شرایط یکسان، فقط فضای بیشتری در اختیار کلنی قرار داده می شود و طبیعت همان غذایی را که در اختیار کلنی ها با یک ملکه قرار می دهد در اختبیار کلنی های دو ملکه ای نیز قرار می دهد.
گرچه این سیستم مدت زیادی است که مطرح شده، ولی زنبورداران غالباً از آن استقبال نکرده اند زیرا برای ایجاد کلنی های دو ملکه ای زمان نسبتاً زیادی صرف می شود و مشکلاتی را نیز در بردارد. علاوه بر این، سیستم دو ملکه ای در مناطقی نتیجه بخش بوده است که دوره ی شهددهی طبیعت نسبتاً طولانی و قابل پیش بینی باشد( شروع و پایان آن تقریباً مشخص باشد) ولی در مناطقی که فقر شهد گیاهی وجود دارد و دوره شهد دهی نیز کوتاه و نامعین است این سیستم مقرون به صرفه نیست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید