عسل طبیعی


مشاهده های طولانی مدت در مورد اثرهای دارویی گرده، تنها به دشواری های پروستات و حساسیت ها مربوط می شود. ده ها سال مشاهده ی اثرهای گرده در کشورهای اروپایی غربی و تعدادی آزمایش های بالینی در معالجه دشوارهای پروستات ناشی از عفونت ها و تومورهای سرطانی موثر نشان داده است. مکمل جیره های غذایی حیوانی با استفاده از گرده برای بدست آوردن اضافه وزن و اثرهای مفید دیگر در مورد خوکچه ها، گوساله ها، جوجه های گوشتی و محیط کشت آزمایشگاهی حشره هاس نتایج مثبتی نشان داده است (2-5-3).
اثرهای مربوط به میکروب شناسی نیز مشاهده گردیده است؛ (چاوین و همکاران 1952) ولی این موضوع به گلوکز اکسیداز اضافه که (همان آنزیمی که برای عمل ضد باکتریایی در عسل استفاده می شود) به وسیله زنبور عسل قبل از اینکه عسل یا شهد با دانه ی گرده مخلوط شود نسبت داده می شود. (داستمن و گانتس،1982)
بنابراین، فعالیت دانه های گرده و بیشتر در نان گرده نموده پیدا می کند. اثر ضد میکروبی گرده روی دست به طور خیلی جزئی آشکار است. (لاوی 1986)
برخی مدارک وجود دارد که گرده می تواند جانداران و انسان ها را در مقابل اثرهای زیان آور اشعه ایکس و تشعشع ها محافظت کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید