عسل طبیعی

اثرهـا و فواید حـاصل از مصرف گرده طبق بعضی از شواهـد غیر علمـی بسیار زیاد هستند. بعضـی از گزارش هـا درباره ی اصلاح یا بهیود بیماری های مزمن می باشد. بهبودی تعداد زیادی از دردها و رنج های بزرگ توسط گرده اعلام  شده اند.  فواید گزارش شده درباره ی گرده و نتیجه مطالعه هـا صرفاً تجربه های شخصی بدون هرگونه مطالعه طبی و بررسی علمی هستند. گاهی وقت ها از بین رفتن علائم بیماری بوسیله پزشکان اطلاع داده شده است؛ اما دلایل محکمی برای چنین بهبودی هایی با بررسی های تأیید نگردیده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید