عسل طبیعی

فعالیت های زنبورهای نرفعالیت های زنبورهای نر
زنبور های نر پس از تولید معمولاً در سطح شان و نزدیک به محل تولد خود تقریباً ثابت می مانند و زنبورهای کارگر به آن ها غذا می دهند. معمولاً زنبورهای کارگر به زنبورهای نر مسن تر بیشتر غذا می دهند چون زنبورهای نر مسن قادرند با رفتار مخصوص خود غذای بیشتری دریافت کنند.
پس از آن که زنبورهای نر از سن حدود 7 تا 8 روزه گی گذشتند به آن ها عسل داده می شود ولی قبل از این سن به آن ها غذای مخصوص نوزادان داده می شود. زنبورهای نر پس از آن که به سن حدود 4 تا 14 روزه گی رسیدند اولین پرواز خو را انجام می دهند. پرواز نرها اکثراً بین ساعات 2 تا 4 بعد از ظهر صورت می گیرد ولی ممکن است کمی زودتر یا دیرتر نیز انجام شود. در اولین پرواز، زنبورهای نر جهت یابی کرده و محل دقیق کندوی خود را شناسایی می کنند. این گونه پروازها معمولاً حدود 6 تا 15 دقیقه طول می کشد ولی مدت پروازهای جفت گیری آن ها حدود 25 تا 75 دقیقه می باشد. قبل از پروازهای  جفت گیری، زنبور های نر مقدار زیادی عسل می خورند. شعاع پرواز زنبورهای نر از محل کندوی خود حدود 3 کیلومتر گزارش شده است.
در پروازهای جفت گیری و جهت یابی، زنبورهای نر اساساً از علایم زمینی استفاده می کنند و سرعت پرواز آن ها حدود 2/9 تا 1/16 کیلومتر در ساعت گزارش شده است. زنبورهای نر در روزهای آفتابی به طور متوسط 3 تا 4 مرتبه و در روزهای ابری فقط یک مرتبه از کندو خارج و داخل می شوند. درجه حرارت مناسب برای انجام پرواز زنبورهای نر بیش از 16 درجه سانتیگراد و تا حداکثر حدود 38 درجه سانتیگراد است. در هوای ابری و بادی پروازهای زنبورهای نر متوقف می شود. محققین مختلف گزارش داده اند که عده ای از زنبورهای نر در جریان پروازهای جهت یابی اشتباهاً به کندوهای اطراف وارد می شوند. در هنگام جفت گیری با ملکه، عده ای از زنبورهای نر به صورت گروهی ملکه را تعقیب کرده و تک تک با وی جفت گیری می کنند.
عده ای از محققین معتقدند که زنبورهای نر در مکان های مخصوصی در فضا جمع می کنند و منتظر آمدن ملکه می شوند. این مکان ها که به آن ها «محل تجمع زنبورهای نر» گفته می شود در حدود شعاع پرواز نرها بوده و احتمالاً به وسیله ی فرمون های مخصوص نرها علامت گذاری  شده و ملکه را به طرف آن ها هدایت می کنند. در جریان پروازهای جفت گیری، زنبورهای نر ابتدا هر شیئی را که در هوا در حال حرکت باشد تعقیب می کنند ولی پس از مدتی به واسطه ی حس بویایی خود به ماهیت آن پی می برند.
زنبورهای نر از اواسط تا اواخر تابستان کم کم به خارج از کندو رانده می شوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید