عسل طبیعی

غارتگری توسط زنبور عسلغارتگری توسط زنبور عسل
محققین مختلفی در مورد رفتار غارتگری زنبور عسل مطالعه کرده و اظهار نظرهای متفاوتی را ارائه کرده اند.
آنچه که بیشتر به واقعیت نزدیک است این است که رفتار غارتگری زنبور عسل نوعی رفتار چرایی است که عده ای از زنبورهای یک کندو، عسل کندوی دیگری را جمع آوری و به کندوی خود می برند. این گونه رفتار در زنبور عسل در شرایط به خصوصی رخ می دهد که عمدتاً مربوط به روش کار زنبوردار در روی کندوها است. به عبارت دیگر هر موقع که کندوهای زنبور عسل را نزدیک به یکدیگر قرار داده و خصوصاً موقعی که در جریان بازرسی کندوها شان های عسل به طور روباز در اطراف کندوها قرار داده شوند و یا قطرات شهد یا عسل در اطراف ریخته شوند رفتار غارتگری زنبورها تحریک شده و اقدام به غارت می کنند.
در مواقعی که جریان شهد طبیعی کم باشد و یا اصلاً وجود نداشته باشد، عسل موجود در محوطه اطراف کندوها و یا در داخل کندوهای دیگر که قابل دسترس زنبورها باشد همانند شهد موجود در گل ها و گاهی با شدت بیشتر، زنبورها را تحریک به چرا و غارت می کند در این حالت پس از مدت کوتاهی تعداد زیادی از زنبورهای غارتگر به منبع غذا که در این حالت عسل یا کندوی ضعیف حاوی عسل است مراجعه و اقدام به غارتگری می کنند.
زنبورهای غارتگر اساساً از طریق بوی عسل به طرف آن جلب می شوند و برای وارد شدن به کندوی مورد نظرشان معمولا رفتار به خصوصی دارند. در اطراف سوراخ پرواز حرکات محتاطانه داشته و نزدیک به زمین پروازهای چرخشی یا موجی انجام می دهند تا به سوراخ پرواز نزدیک شوند. نسبت به حرکات بسیار حساس بوده و سریع پرواز می کنند. زنبورهای غارتگر تازه کار معمولا به واسطه ی حرکات پروازشان و رنگ بدن شان به وسیله ی زنبورهای گارد یا محافظ کندو شناخته شده و مورد تهاجم واقع می شوند و به هر حال یکی از آن ها نیش خورده و کشته خواهد شد. بعضی از زنبورهای غارتگر به واسطه ی داشتن تجربه ی بیشتر وارد کندو شده و به راحتی از عسل تغذیه کرده و خارج می شوند. چون این زنبورها به تدریج بوی کندوی مورد تهاجم را جذب می کنند، بعداً نیز به راحتی می توانند بع عمل غارتگری خود ادامه دهند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید