عسل طبیعی

عمر عسل و پایداری آن
عسلی که در ظرف در بسته نگاهداری شود برای دهها و حتی قرنها میتواند پایدار باقی بماند ولی در برابر تغییرات شیمیایی و فیزیکی حساس است .در طول مدت نگاهداری عسل تیره میشود ومزه اش را از دست میدهد که البته این فرایند وابسته به حرارت است. برای طول عمر عسل عدد ثابتی را نمیتوان ارائه داد به طور کلی طول عمری برابر2 (دو) سال مشهوراست .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید