عسل طبیعی

•    عسل و درمان مسمومیت بارداری
عبد الفتاح علی تعداد 20 بیمار زن را که از بیماری مسمومیت بارداری بالا {فشار بالای خون، ورم ساق‌ها و افزایش پروتئین در ادرار} رنج می‌بردند، به وسیله‌ی روزانه 3 قاشق مرباخوری و در سه نوبت عسل یک ساعت قبل از صبحانه و بعد از ناهار و شام درمان نمود. در عرض 19-7 روز 75% بیماران بهبود یافتند. اما عسل در مورد پنج بیمار جواب نداد. به دنبال آن، مقداری از گردۀ گل‌ها به عسل اضافه شد. بعد از یک هفته درمان، پنج بیمار دیگر نیز بهبود یافتند.

•    عسل و درمان مسمومیت بارداری
عبد الفتاح علی تعداد 20 بیمار زن را که از بیماری مسمومیت بارداری بالا {فشار بالای خون، ورم ساق‌ها و افزایش پروتئین در ادرار} رنج می‌بردند، به وسیله‌ی روزانه 3 قاشق مرباخوری و در سه نوبت عسل یک ساعت قبل از صبحانه و بعد از ناهار و شام درمان نمود. در عرض 19-7 روز 75% بیماران بهبود یافتند. اما عسل در مورد پنج بیمار جواب نداد. به دنبال آن، مقداری از گردۀ گل‌ها به عسل اضافه شد. بعد از یک هفته درمان، پنج بیمار دیگر نیز بهبود یافتند.

·        عسل و درمان مسمومیت بارداری

عبد الفتاح علی تعداد 20 بیمار زن را که از بیماری مسمومیت بارداری بالا {فشار بالای خون، ورم ساق‌ها و افزایش پروتئین در ادرار} رنج می‌بردند، به وسیله‌ی روزانه 3 قاشق مرباخوری و در سه نوبت عسل یک ساعت قبل از صبحانه و بعد از ناهار و شام درمان نمود. در عرض 19-7 روز 75% بیماران بهبود یافتند. اما عسل در مورد پنج بیمار جواب نداد. به دنبال آن، مقداری از گردۀ گل‌ها به عسل اضافه شد. بعد از یک هفته درمان، پنج بیمار دیگر نیز بهبود یافتند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید