عسل طبیعی

•    عسل و بیماری وریدها
•    دکتر ب.اوخوتسکی (1977م) درمان واریس سیاهرگی و بیماری التهاب وریدها را با موفقیت انجام داده است. او درمان را با پانسمان‌های عسلی آغاز نمود. این پانسمان‌ها عبارت بودند از: تکه‌های نازک پارچه که در محلول عسلی (20-10%) آغشته شده‌اند. آنها را به طور مستقیم روی محل التهاب‌های واریس می‌گذاشتند، سپس با تکه پارچه‌ای غیرقابل نفوذ می‌پوشانیدند. در مرحلۀ اول، زمان درمان دو ساعت بود، سپس به طور مرحله‌ای افزایش یافت و به 12 ساعت (در طول شب) رسید. مدت درمان 20-15 روز بود. همچنین در مراکز بهداشتی مجهز، درمان فوق با شوک الکتریکی و محلول عسلی که در مدت زمانی 20-15 دقیقه به صورت تکه پارچۀ عسلی در آن قرار گرفته و سپس پارچۀ عسلی مزبور تا صبح روز بعد روی آن موضع می‌ماند انجام می‌گرفت.
درمان بواسیر: اوخوتسکی پیشنهاد می‌کند که آن را با مرهمی فقط از عسل یا با آب چغندر یا با روغن بَلسَم شوستوکوا (وینیلیوم) بمالید. همچنین عسل به عنوان ملیّن از راه دهان داده می‌شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید