عسل طبیعی


عسل و برطرف کردن بوی بد دهان
موم زنبور عسل را از عسل جدا کنید و به صورت مداوم آن را در دهان مانند آدامس بجوید . همچنین صبح ناشتا مقدار شربت عسل را در دهان قرقره کنید و آب آن را بیرون بریزید .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید