عسل طبیعی


ازعلل مهم بروز خستگی وناهنجاری های عصبی کمبودگلوکز یاهمان غذای اصلی سیستم عصبی است.
یکی از خواص مهم عسل پخش شدن آن با سرعت بالا درخون می باشد که با این خاصیت قندهای گلوکز و فرکتوز به سرعت به مغز که اصلی ترین مصرف کننده قند دربدن است رسیده ومانع از بروز ناهنجاری های عصبی می گردد.ازطرفی درعسل ویتامین C واسیدهای امینه آزاد از جمله گلوتامیک اسید وفنیل الانین یافت می شود که در افزایش حافظه تمرکز و بهبود عملکرد سیستم عصبی و درمان بیماری الزایمر اهمیت بالایی دارند .

این خاصیت در عسل گون وکنار بیشتر دیده شده است .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید