عسل طبیعی

امام علے (ع) میفرمایند:
عسل شفاى هر بيمارى اى است و هيچ بيمارى در آن نيست.
عسل شفاى هر بيمارى اى است و هيچ بيمارى در آن نيست.

بلغم را كم و قلب را جلا مى دهد.

مكارم الأخلاق ص 166

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید