عسل طبیعی

در بخش 11-12-2 راهنمایی¬هایی به منظور بهره¬گیری از قند در طرز تهیه نان بیان شده است. در اینجا تنها یک روش تهیه نان به شکلی ساده که توسط کربن ارائه شده است، بیان می¬گردد.
مواد اولیه (با نسبت وزنی):
آرد گندم     هفت¬صد،   شیر    چهار و پنجاه،     نمک   پنج،    عسل   هفت
مخمر تازه    بیست،    روغن (تر کننده شیرینی چربی یا مارگارین)     بیست و پنج،
مخمر را با عسل مخلوط کرده و به آن شیر گرم اضافه کنید و برای ده دقیقه به حال خود باقی بگذارید. روغن¬تر کننده شیرینی را با آرد و نمک مخلوط کرده و سپس شیر به آن اضافه کنید تا خمیر نرم و ازجی شکل گیرد. ترکیب را خوب آمیخته کرده و در صورت لزوم بدان اندکی آب بیفزایید. برای 5/2 ساعت (یا تا هنگامی که اندازه مخلوط دو برابر شود) آن را در محل گرمی با دمای سی درجه سانتیگراد در ظرف ته گود، روغن زده و از قبل گرم شده (سی درجه سانتیگراد) در حالی که ظرف در بسته است قرار دهید. سپس آن را به دو قسمت تقسیم کنید، کمی مخلوط کرده، برای ده دقیقه مخلوط را به حال خود رها کنید، شیرینی¬ها به شکل لقمه در می¬آید.
ظرف را با یک پارچه بپوشانید (اطمینان حاصل کنید که پارچه با خمیر تماس پیدا نکند).
به منظور آنکه خمیر ور آید یا اندازه آن دو برابر شود مخلوط را در همان محل گرم برای یک ساعت دیگر باقی بگذارید. سپس آن را در یک اجاق از قبل گرم شده در دمای 220 درجه سانتی¬گراد برای مدت چهل دقیقه برشته کنید تا قهوه¬ای طلایی رنگ شود. در مواردی که در ازای مخمر از جوش شیرین استفاده می-شود بسیار آسان¬تر و سریع¬تر می¬باشد، چرا که لازم نیست منتظر ور آمدن خمیر بمانیم برای اینکه این مرحله خود مرحله حساسی است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید