عسل طبیعی


بطری های دهانه دار یا تنگ با درهای غیر قابل نفوذ هوا مورد نیاز هستند. ظرف های استیل غیر قابل نفوذ به هوا و ضد زنگ یا ظرف های سفالی لعابی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرند. ظرف های باید همیشه به اندازه کافی بزرگ باشند و فضای کافی در (20تا25 درصد کل حجم) بالای محیط کشت مهیا باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید