عسل طبیعی

برای جمع آوری گرده از کندرهای زنبور عسل معمولا از تله های گرده گیر استفاده می شود . این تله ها از لحاظ برخی ظواهر طرح با هم فرق دارند اما همه مدل های آن دارای صفحه فلزی پلاستیک یا مقوایی بوده که دارای تعداد زیادی سوراخ به قطر 7/4 میلی متر می باشند، به طوری که زنبوران به سختی می توانند از آن عبور کنند . این تله ها باید طوری روی مدخل ورودی کند و (سوراخ پرواز)نصب شود که زنبوران هیچ راه ورودی غیر از صفحه سوراخ دار به داخل کند و نداشته باشند . مقداری از دانه های گرده که به وسیله زنبوران به کندو آورده می شود به وسیله گرده گیر از پای آنان جدا شده از  طریق صفحه سوراخ دار دیگری به داخل جعبه ای که جهت جمع آوری  دانه های گرده در نظر گرفته شده و دور از دسترس زنبور هاست میریزد و می توان به راحتی و بدون هیچ گونه مزاحمت برای زنبورها آن را برداشت . تله فقط قسمتی از گرده را از پای زنبورها می گیرد و جمعیت را به جمع آوری گرده بیشتری بر می انگیزد . تله گرده را می توان به صورت چرخشی به فاصله سه روز یک بار روی کندو نصب کرد و گرده  های جمع آوری شده را برداشت نمود . سهروز بعد کندو در حال استراحت است و بعداز آن کار را به همین روال ادامه می دهیم (سه روز تله روی کندو سه روز استراحت کندو)
باید توجه داشت که نصب تله گرده گیر روی کندو ها باید هنگامی انجام شود که گیاهان گرده زا در منطقه پرواز کندو ها فراوان باشد و هر کلنی روزانه بتواند حداقل 100 گرم جمع آوری نماید
نتیجه یک طرح تحقیقاتی در کشورمان نشان می دهد که در صورت وفور گرده در طبیعت ، می توان از هر کلنی زنبور به طور متوسط 4059 گرم دانه گرده در طول زمان فعالیت از اول فروردین تا آخر آبان ماه برداشت نمود. در این آزمایش اوج جمع آوری گرده در خرداد ماه و کمترین مقدار آن در اویل بهار و اواخر پاییز گزارش شده است(نهضتی،1375) . میزان تولید گرده را در طول سال نشان می دهد .
لازم به ذکر است که در این آزمایش از سه نوع تله گرده به ترتیب از جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد ، شرکت تعاونی زنبور داری فردوس کرج و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی استفاده گردیده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید