عسل طبیعی

طرز تشخیص ملکه ی جوان و فعال از ملکه ی پیر یا ناقصطرز تشخیص ملکه ی جوان و فعال از ملکه ی پیر یا ناقص

یک ملکه ی جوان باید در همه ی سلول های قسمت مرکزی شان ها بدون فاصله و در هر سلول تنها یک تخم بگذارند. اگر ملکه ای مثلاً در 15 سلول تخم گذاری کرد و بیست سلول بعدی را خالی گذارد و بعداً دوباره داخل 27 سلول تخم گذاشته و 18 سلول دیگر را خالی رها کند، ناقص یا پیر بوده و عذرش را هر چه زودتر باید خواست و برای جمعیت، ملکه ای پرقدرت که جفت گیری کرده باشد آورد.

هنگامی که لاروها سرپوشیده شدند آن وقت بهتر می توان تشخیص داد که آیا ملکه در همه ی سلول های شان یکنواخت تخم گذاری کرده است یا نه؟ چون زنبورهای کارگر سر سلول هایی را که داخل آن ها لاروها وجود دارند با موم می پوشانند و سلول های خالی و بدون لارو را همیشه سرباز می گذارند به این طریق طرز تشخیص آن ها را از یکدیگر با چشم آسان تر می گردد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید