عسل طبیعی

طرز تشخیص ملکه ی جوان و فعال از ملکه ی پیر یا ناقصطرز تشخیص ملکه ی جوان و فعال از ملکه ی پیر یا ناقص

یک ملکه ی جوان باید در همه ی سلول های قسمت مرکزی شان ها بدون فاصله و در هر سلول تنها یک تخم بگذارند. اگر ملکه ای مثلاً در 15 سلول تخم گذاری کرد و بیست سلول بعدی را خالی گذارد و بعداً دوباره داخل 27 سلول تخم گذاشته و 18 سلول دیگر را خالی رها کند، ناقص یا پیر بوده و عذرش را هر چه زودتر باید خواست و برای جمعیت، ملکه ای پرقدرت که جفت گیری کرده باشد آورد.

هنگامی که لاروها سرپوشیده شدند آن وقت بهتر می توان تشخیص داد که آیا ملکه در همه ی سلول های شان یکنواخت تخم گذاری کرده است یا نه؟ چون زنبورهای کارگر سر سلول هایی را که داخل آن ها لاروها وجود دارند با موم می پوشانند و سلول های خالی و بدون لارو را همیشه سرباز می گذارند به این طریق طرز تشخیص آن ها را از یکدیگر با چشم آسان تر می گردد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

moharam