عسل طبیعی

شگفتی های حرکتی زنبور عسل در خانه سازی

در دو طرف شکم زنبور قطعات شفاف فلس مانند پدیدار می گردد این فلس ها مومند و برای خانه سازی به کار می روند

به هنگام خانه سازی هر کدام بر دوش رفیق خود بالا می روند و به وسیله پاها فلس ها را می گیرند و با اب دهان خمیر می کنند و به سقف می چسبانند همین که فلس های این دسته از کارگران تمام شد کنار می روند و دسته ای دیگر بنای آن ها را دنبال می کنند و همین طور دسته سوم و چهارم و ....تا این که ساختمان آن ها با مهندسی دقیق پایان می پذیرد.

زنبوران عسل خانه های خود را شش ضلعی با شکل و حجم و اندازه یکسان بنا می کنند به طوری که در بنای آن ها حد اکثر صرفه جویی در مصالح و حد اعلای استحکام به کار رفته است .در ان قسمت که محل ساختمان کارگران است قطر ان را 1/5 اینچ قرار می دهند و در نتیجه در هر دسی مترمربع 857خانه در می اید.ودر ان قسمت که برای زنبوران نر خانه سازی می کنند قطر آن را 1/4 اینچ می گیرند به طوری که در هردسی متر مربع 350خانه ساخته می شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید