عسل طبیعی

دانه های گرده کوچک هستند، سلول های جنسی نر کیسه های گرده در گیاهان پر گل تشکیل می شوند و در داخل شیپور گل که غالباً در گل ها طویل هستند رشد می کنند. رشد به داخل کیسه جنین در تخمدان گل ادامه می یابد، در داخل آن یک سلول تخمک با اسپرم (نطفه) ترکیب شده و سپس بارور می شود و بالاخره لقاح تکمیل می گردد. (بسته به نیازهای این فرآیند و روش انتقال از یک گل به گل دیگر توسط حشره ها، آب یا باد برای هرگونه از گیاهان، یک نمونه خاص گرده مورد نیاز است).
بدین ترتیب می توان دانه های گرده ی بیشتر گونه ها را، بوسیله شکل ظاهریشان و یا بوسیله ی ترکیب شیمیایی یا محتوای مواد مغذی آنها از هم تشخیص داد. دانش و فهم این علم برای تشخیص کشفیات دیرینه شناسی و جغرافیایی و منشأ ابسته به گیاه شناسی عسل ها کاربرد دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید