عسل طبیعی

برای کسانی که از تأثیر متقابل مواد شیمیایی و مکانیکی اجسام و موجودات زنده در طبیعت با موارد بیشتری مواجه شده اند باید افزود که گل ها بخش خیلی تخصصی گیاهان محسوب می شوند. آنها انرژی خاص (مخصوص) با خودشان حمل می کنند که در تجربه های دارویی از قبیل درمان شناسی با گل های اشرفی یا دکمه ای، مواد معطر یا استفاده از انواع چای با منشأ گیاهی بکار می روند. چنین انرژی هایی ممکن است بخوبی توسط برخی مواد شیمیایی بجز آب حمل شوند، اما این یک حالت همیشگی نیست. به عنوان مثال: مدال کردن خوراک یا داروهای ساخته و آماده.
گرده قسمتی از گل ها بوده و به علاوه نشان دهنده بخش نرینه گیاه می باشد و همچنین «انرژی ها» یا ارزش های ویژه خود را داراست. با تفکر وسیعتر در محیط های فلسفی معین، گیاهان خاص و ترکیبات سطح گرده با انرژیهای منظم مربوط به عالم هستی تأثیر متقابل دارند و ممکن است بعضی از ویژگی هایشان به این وسیله بدست آید.غیر از توضیحات مختصر، نتایج عملی معین ئر گذشته از اقرات گرده روی انسان وحیوانات شرح داده شده است. اینها به عنوان استفاده های دارویی و شفابخش مطح خواهند شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید