عسل طبیعی


بهتر است برای شروع محیط کشت با باکتری مناسب مثل لاکتوباسیلوس اگزیلوسوس یا لاکتوباسیلی شروع کنیم. باکتری های فریز خشک جزء بهترین ها هستند؛ البته در صورتیکه بتوان آنها را خریداری کرد و در غیر این صورت برای محیط کشت بهتر است از سویه های لبنیاتی ها استفاده شود.
آب پنیر می تواند مصرف شود. اگر چناچه آب پنیر از شیر تازه غیر فرآوری شده گرفته شده باشد باید آنرا قبل از استفاده جوشاند. یک محیط کشت می تواند همچنین با نان زنبور طبیعی شروع شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید