عسل طبیعی

دو تا سه قسمت عسل را در یک قسمت آب حل کرده و تا 65 درجه سانتی¬گراد برای چند دقیقه حرارت دهید. به این شربت عصاره¬های گیاهان مختلف با اثر درمانی یا معطر می¬توان افزود. اگر عصاره گیاه با الکل تهیه شود عمر ذخیره کردن آن افزایش می¬یابد. در غیر اینصورت از مقداری الکل به عنوان نگهدارنده استفاده می¬شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید