عسل طبیعی

سیر تحولات زندگی زنبور عسل
پس از چندین روز که بار دیگر از شهر قدیم دیدن می کنیم می بینیم که زنبورهای بسیاری تولد یافته و شهر پر جمعیت شده و ملکه آینده به رشد رسیده و یک عده پرستار اطرافش را احاطه کرده از وی مواظبت می کنند و برایش غذای مخصوص می اورند.
همین که ملکه به رشد کامل خود رسید در روز معین از کندو خارج می شود و به سوی اسمان پرواز می کند و زنبوران به دنبالش می شتابند هرچه ملکه بالاتر می رود گروه عشاق کمتر می شود.
سر انجام ملکه انقدر بالا می رود تا از ان همه شاهزاده یک نفر که قوی تر و با علاقه تر از همه است باقی می ماند و باوی ازدواج می کند و میرد.و ملکه پس از عروسی با نشاط فراوان به سوی کندو باز می گردد و بعد از دو روز شروع به تخمک گذاری می کند .تخم ها پس از چهار روز به صورت لارو در می ایند. این نوزادهای سفید رنگ که قادر نیستند غذای خود را فراهم کنند ،از عسل درون حجره که زنبوران کارگر به فرمان  پروردگار برایشان ذخیره کرده اند ،می خورند و در طی 17روز حجمشان به اندازه فضای حجره می شود . و سر انجام پس از 21روز به زنبور کاملی تبدیل می شوند و انگاه سرپوش مومی حجره را سوراخ می کنند و بیرون می ایند .
طبق مطالعه و مشاهده زنبورشناسان  ملکه پیش از عروسی می تواند تخم بگذارد منتها تخم هایی که قبل از عروسی می گذارد همگی زنبور نر می شود .
از طرفی اگر ملکه مرتبا زنبور نر تولید کند زنبورهای کارگر که همه ماده و باکره اند متوحش می شوند و برخلاف قانون مسلم کندو بی انکه ازدواج کنند دستگاه تناسلی انها نیرومند می شود و مانند ملکه تخم می گذارند ولی انها نیز جز تخم نر هیچ تخمی نمی توانند بگذارند. و این چنین حضرت مریم بی ان که ازدواج کند حضرت عیسی علیه السلام را به دنیا اورد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید